Te grabie pożarnicze do prac leśnych są wyposażone w cztery specjalnie ostre zęby, które umożliwiają łatwe cięcie, grabienie, przecinanie i przemieszczanie pozostałości roślinnych podczas budowania linii przeciwpożarowych w glebie mineralnej podczas kontrolowanych wypalań jak i pożarów.

Zobacz także