Połączenie topora, motyki i siekiery Pulaski, przeznaczone do cięcia i kopania, tworząc linie obronne w obszarach skalistych.

Zobacz także